DRÄXLMAIER Group

Informații privind protecția datelor ca parte a utilizării paginii web

I. Partea responsabilă și detalii de contact

Parte responsabilă conform Art. 4 No. 7 DSGVO:

Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG (denumit în continuare „partea responsabilă”)

Landshuter Straße 100
84137 Vilsbiburg
Deutschland

Persoana responsabilă pentru protecția datelor din cardul companiei poate fi contactată pe următoarea adresă:

Data Protection Officer
Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG
Landshuter Str. 100
84137 Vilsbiburg
E-mail 

II. Colectarea și prelucrarea datelor personale

Aces la pagina web

Când pagina noastră web este conectată, serverul nostru în mod standard va înregistra următoarele informații:

 • numele furnizorului dvs. de servicii Internet
 • site-ul de pe care ne vizitați
 • paginile pe care le vizitați pe site-ul nostru
 • cantitatea de date transferate
 • adresa protocolului Internet (adresa IP)
 • data și durata vizitei
 • limba browserului
 • tipul dispozitivului, marca dispozitivului, modelul dispozitivului, rezoluția ecranului
 • sistemul de operare, browserul, pluginurile pentru browser
 • cuvinte cheie interne
 • stânga ieșită
 • Descărcări
 • Motoare de căutare

Colectarea, stocarea și evaluarea acestor date sunt în scopuri statistice și pentru a asigura securitatea sistemului. Aceste date sunt colectate anonim și stocate separat de toate datele personale. O consolidare nu are loc. Această operațiune de prelucrare își are temeiul juridic în Art. 6 Paragraful 1 lit. f) GDPR. Scopurile menționate anterior reprezintă, de asemenea, interesele noastre legitime. Adresa IP colectată în cursul acestui lucru va fi ștearsă imediat după anonimizare, cu excepția cazului în care motive legale sau de altă natură ne permit să o păstrăm pentru o perioadă mai lungă.

Utilizarea formularului nostru de contact

Sunteți binevenit să ne contactați într-un mod simplu prin intermediul formularului nostru de contact. Pentru a face acest lucru, trebuie să introduceți o adresă de e-mail validă, astfel încât să putem răspunde cererii dvs. În plus, puteți furniza în mod voluntar informații suplimentare. Prelucrarea datelor pentru a ne contacta se efectuează în conformitate cu art. 6 alin. 1 S. 1 lit. un DSGVO pe baza consimțământului Dvs. dat în mod voluntar prin trimiterea datelor dumneavoastră. Scopul procesării este de a procesa ancheta pe care ați trimis-o. Datele personale colectate de noi pentru utilizarea formularului de contact vor fi șterse automat după finalizarea anchetei Dvs., cu excepția cazului în care motive legale sau de altă natură ne permit să le păstrăm pentru o perioadă mai lungă de timp.


Informații Republica Moldova:

Politica de securitate

despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal efectuată de către:
Compania DRAEXLMAIER Moldova ICS ” DRA Draexlmaier Automotive” SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Dovator 86, MD-3100, tel.+373 231 91124,
ICS ” DRA Draexlmaier Automotive” SRL, cu sediul în mun. Cahul, str. Muncii  nr.4., MD-3909 tel. +373 29989101,
ICS “ DSC Draexlmaier Sisteme de Cablare” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 20, MD-2062, tel.+373 231 91201, și
ICS „DSM Draexlmaier System Technology” SRL cu sediul în mun.Chișinău, str.Studenților 9/21, MD-2045, tel.+373 231 91922 website: www.draexlmaier.md, email: dra.md@draexlmaier.de, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Legea nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și alte acte normative din domeniu.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal personal, Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal) şi europeană (Conventia Consiliul Europei nr.108 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal), Compania DRÄXLMAIER are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care îi sunt furnizate.

Compania DRÄXLMAIER prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile actelor normative din domeniu, în calitate de operator, prin intermediul departamentelor/serviciilor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • înregistrării, prelucrării și păstrării datelor aplicanților în sistemele informaționale ale companiei
 • asigurării de asistență la angajare, stagii de practică, ucenicie
 • prelucrării datelor în sistemele informaționale de evidentă a timpului de muncă
 • instruirii și avansării în serviciu
 • asigurării securității personale a angajatului la local de muncă
 • controlului volumului lucrului îndeplinit
 • asigurării integrității bunurilor unității
 • soluționării plângerilor

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal, Compania DRÄXLMAIER prin intermediul departamentelor/serviciilor din structura sa nu va putea să-și realizeze obligațiunile sale în calitate de operator de date cu carácter personal etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Compania DRÄXLMAIER), conform art. 5 alin. 5 lit. a),b),c),e),f), și g) din Legea nr. 133/2011.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Compania DRÄXLMAIER va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1)  lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2011.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de departamentele/serviciile din cadrul Companiei DRÄXLMAIER sunt următoarele:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova
 • Codul de Procederă Civilă al Republicii Moldova
 • Codul Muncii al Republicii Moldova
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova
 • Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire le registre;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea

Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Companiei DRÄXLMAIER este de a colecta numai datele cu caracter personal necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date cu caracter personal (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul Companiei DRÄXLMAIER sunt următoarele:

Pentru activare în calitate de operatori de date cu caracter personal și notificarea sistemelor gestionate:
 • numele, prenumele, patronimicul
 • sexul
 • data și locul nașterii
 • semnătura
 • IDNP
 • cetățenia
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală
Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:
 • nume, prenume,
 • funcție
 • denumirea părților
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor departamentelor/serviciilor din cadrul Companiei DRÄXLMAIER, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

Compania DRÄXLMAIER colectează date cu caracter personal direct de la subiecții de date cu caracter personal sau de la persoane fizice sau juridice de drept public sau privat (cum ar fi alte instituții ori entități cu care conlucrează în scopul desfășurării activității sale).

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, aceștia din urmă au obligația șă informeze subiecții de date cu caracter personal în conformitate cu art. 12 din Legea 133 privind protecția datelor cu caracter personal.

Categoriile de persoane cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către operator (Compania DRÄXLMAIER) şi sunt comunicate următoarelor persoane dacă este cazul:

 • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță, organelor din domeniul apărării naționale, securității statului și ordinii publice; organelor de urmărire penală;
 • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului;
 • în cadrul activității de investigare/control;

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către aceste persoane se face conform prevederilor legale.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost colectate și ulterior prelucrate. Stocarea datelor cu carácter personal pe o perioadă mai mare, în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, se va face cu respectararea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele ce reglementează aceste domenii, și numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri. La încheierea orerațiunilor de prelucrare a datelor cu carácter personal, dacă subiectul acestor date nu și-a dat consimțământul pentru o altă destinație sau pentru o prelucrare ulterioară, acestea vor fi : a) distruse; b)transferate unui alt operator în condițiile prevăzute de lege, c) transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică. După decesul subiectului datelor cu caracter personal, datele acestuia se pot utiliza, cu consimțământul succesorilor, în scop de arhivă sau în alte scopuri prevăzute de lege.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Companiei DRÄXLMAIER la adresa: privacy-moldova@draexlmaier.com sau în scris la sediile noastre:
ICS ”DRA Draexlmaier Automotive” SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Dovator 86, MD-3100, tel.+373 231 91124;
ICS ” DRA Draexlmaier Automotive” SRL, cu sediul în mun. Cahul, str. Muncii  nr.4., MD-3909 tel. +373 29989101,
ICS “ DSC Draexlmaier Sisteme de Cablare” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesterul Manole 20, MD-2062, tel.+373 231 91201 și
ICS „DSM Draexlmaier System Technology” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Studenților 9/21, MD-2045, tel.+373 231 91922.

Prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau în baza consimțământului

Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 5 alin. (1) „prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal” sau pe art. 6 alin. (1) lit. (a) „prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal este interzisă, cu excepţia cazurilor în care subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul. În cazul subiectului datelor cu carácter personal în privința căruia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal se efectuează numai cu obţinerea consimţămîntului în formă scrisă al tutorelui” din Legea nr. 133/2011, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interés legitim pentru a nu face acest lucru.

Plângerea

Dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Compania DRÄXLMAIER încalcă prevederile legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere la adresa noastra de email: privacy-moldova@draexlmaier.com

Cookie Policy