Principiile noastre

Drepturile omului acceptate la nivel internațional sunt respectate și Grupul DRÄXLMAIER aderă la ele. Politica este implementată în conformitate cu legislația în vigoare din diferite locații. În cazul, în care cerințele legale naționale intră în conflict cu oricare din aspectele politicii sociale, Grupul DRÄXLMAIER va acorda acestor principii cea mai înaltă prioritate posibilă din punct de vedere legal în țara vizată.

Fără discriminare

Grupul DRÄXLMAIER asigură șanse și tratamente egale, indiferent de originea etnică și socială, religie, vârstă, sex, stare civilă, handicap, naționalitate, orientare sexuală sau opinie politică, cu condiția ca acestea să se bazeze pe principii democratice și pe toleranță față de disidenți. Angajații nu sunt nici privilegiați, nici discriminați datorită înscrierii într-un sindicat sau asociații de reprezentare a angajaților.

Exploatarea muncii copiilor și dreptul de a alege locul de muncă

Copii nu trebuie împiedicați să se dezvolte; demnitatea lor trebuie să fie respectată și securitatea și sănătatea lor nu trebuie compromisă. Din acest motiv Grupul DRÄXLMAIER se asigură, că toți angajații aderă la cerințele Convenției 138 OIM cu privire la vârsta minimă (în prezent 15 ani). De asemenea Grupul DRÄXLMAIER se asigură, că munca prestată de copii, așa cum este stipulat în nr.182 a OIM, nu este nici acceptată, nici practicată. Grupul DRÄXLMAIER garantează, că toți angajații pot alege în mod liber locul de muncă. Orice formă de muncă forțată este respinsă.

Libertatea de asociere

Grupul DRÄXLMAIER respectă dreptul de asociere în grupuri de reprezentare a angajaților, care pot purta negocieri colective. Grupul DRÄXLMAIER și reprezentanții angajaților lucrează împreună pe o bază constructivă, bazată pe încredere. Chiar și în cazul unor dezbateri cu opinii diferite, țelul rămâne păstrarea unei cooperări stabile.

Remunerație adecvată

Grupul DRÄXLMAIER se conformează cerințelor legale privind salariul minim stabilit de lege, fără diferențiere în funcție de gen. În plus se ține cont de standardele minime la nivel național în fiecare din locațiile sale.

Aderarea la orele de lucru

Grupul DRÄXLMAIER respectă reglementările legale specific țării și acordurile privind timpul de lucru și concediile plătite.

Comunicare

Misiunea Întreprinderii este publică în cadrul Grupului DRÄXLMAIER.

Aria de aplicare

Conținutul acestei politici se aplică pentru toți angajații Grupul DRÄXLMAIER la nivel mondial. Mai mult decât atât, Grupul DRÄXLMAIER cere furnizorilor săi să respecte principiile menționate mai sus în același mod și să se conformeze cu acestea, în propriile politici de companie.

 A impartasi

 A impartasi Twitter LinkedIn Facebook Google+ Xing Mail Print