O specialitate - multitudinea de cunoștințe și deprinderi

Adriana despre studiile ei la specialitatea Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial

"Studiind la Învățământul Dual am îndrăgit să lucrez la mașini-unelte, cu schemele electrice și pneumatice, să programez și să studiez tehnologia de control."